Adviseur crisiscommunicatie in diverse organisaties

2011 – heden

Ad-hoc advies en klankbord bij crisissituaties of ter voorkoming daarvan.